• |
  • |
  • |
  • |
  • |
Automechnika 2013 (Mexico)
Automechanika 2012 (Frankfurt)
Automechanika 2010 (Frankfurt)
Automechanika 2008 (Frankfurt)
Automechanika 2006 (Frankfurt)
Automechanika 2004 (Frankfurt)
AAPEX SHOW 2005 (Las Vegas)
Auto enterprise 2006 (India)